Bevers

De bevers spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie, waardoor kinderen zich ontwikkelen. De themaverhalen bij de bevers zijn realistisch, zodat ze gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan de gebeurtenissen die in de groep plaatsvinden. De verhalen zijn niet alleen maar positief, er wordt ook ingespeeld op goed en kwaad en op emoties. Daarbij hebben de verhalen een duidelijk begin en einde.

Bij de bevers hebben ze 5 man leiding:

Miranda van Spelde (teamleidster en penningmeester) – Rebbel

Rene Verhoeven – Bas Bos

Maud van Keulen – Rozemarijn

Liza Leijten – Sterre Stroom

Boven: Maud en Liza
Onder: Miranda en Rene

De agenda van de Bevers is te vinden door teĀ klikken op deze link