Bevers

De bevers spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie, waardoor kinderen zich ontwikkelen. De themaverhalen bij de bevers zijn realistisch, zodat ze gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan de gebeurtenissen die in de groep plaatsvinden. De verhalen zijn niet alleen maar positief, er wordt ook ingespeeld op goed en kwaad en op emoties. Daarbij hebben de verhalen een duidelijk begin en einde.

Bij de bevers hebben ze 5 man leiding:

Miranda (teamleider en penningmeester) – Rebbel

Rene – Bas Bos

Maud – Rozemarijn (contactpersoon ouders)

Wiesje  – Noa

Sanne  – Keet Kleur

De agenda van de Bevers is te vinden door te klikken op deze link