Bevers

De bevers spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia, iedere week leren ze van de verschillende bewoners veel nieuwe dingen. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie, waardoor kinderen zich ontwikkelen. De themaverhalen bij de bevers zijn realistisch, zodat ze gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan de gebeurtenissen die in de groep plaatsvinden. De verhalen zijn niet alleen maar positief, er wordt ook ingespeeld op goed en kwaad en op emoties. Daarbij hebben de verhalen een duidelijk begin en einde.

Bij de bevers hebben ze 6 man leiding:

Miranda (teamleider en penningmeester) – Rebbel

Rene – Bas Bos

Maud – Rozemarijn (contactpersoon ouders)

Wiesje  – Noa

Sanne  – Keet Kleur

Suzanne – Sterre Stroom

Komen kijken bij de bevers? Neem contact op met bevers@scoutingudenhout.nl