Veiligheid

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor alle leden van Scouting Udenhout is:

Harrie

Tel: 013-5110179 of mail

 

Gedragscode

Binnen Scouting Udenhout hanteren wij de gedragscode van Scouting Nederland. Tevens is het binnen Scouting Udenhout voor alle vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen voordat zij als vrijwilliger aan de slag gaan binnen Scouting Udenhout. Indien de gedragscode wordt overschreven handelen we middel het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag. De vertrouwenspersoon zal betrokken worden bij dit proces.