Inschrijf Formulieren

Als uw zoon of dochter een aantal keer is komen kijken en het leuk vind om vaker te komen vragen wij u het inschrijf formulier af te drukken en ingevuld aan de teamleider te overhandigen. Formulieren mogen enkel op papier aan ons worden overhandigd!

Inschrijf formulier

Voor op een kamp of weekend willen we vaak net wat meer weten of zijn we verplicht gegevens van uw zoon of dochter te hebben in de vorm van een toestemmingsformulier. De door ons gebruikte formulieren hiervoor staan hier onder.

Bijlage voor inschrijf formulier voor de Bevers – Welpen -Kabouters

Toestemmingsformulier op kamp in het buitenland